Jump to content
BMW United
Eric

[Nieuws] Oldtimers toch MRB-vrij

Recommended Posts

De bevriezing van de oldtimerregeling lijkt op standje ontdooien te zijn gezet. In ruil voor steun aan de lagere bijtelling voor de Ampera's van deze wereld, heeft de PVV steun gekregen voor behoud van de MRB-vrijstelling voor 'nieuwe' oldtimers.

 

Deze zomer pleitte de PVV nog voor het terugdraaien van de bevriezing van de oldtimer-grens op 31 december 1986. Hierdoor zouden er vanaf 1 januari 2012 geen 'nieuwe' oldtimers meer bij komen.

 

Dit gebeurde enkele jaren geleden, tegelijk met de verandering van de bijtelling op youngtimers. In een reactie liet staat Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers aan AutoWeek weten dat hij hier niet zelf actie voor ging ondernemen, maar dat hij het een sympathiek voorstel vond.

 

De PVV moest er maar een meerderheid voor vinden, anders had het geen zin, meende hij. Als er daadwerkelijk een Kamermeerderheid kwam, dan had hij er geen problemen mee de regeling aan te passen.

 

Ruil

 

Die meerderheid lijkt de PVV nu gevonden te hebben: in ruil voor hun steun aan het jongste bijtellingsvoorstel, heeft de PVV bedongen dat de regeling wordt aangepast, zo meldt PVV-Kamerlid Roland de Vries tegen de NOS. Wel komt de grens op termijn op 30 jaar en ouder te liggen. Nu is die grens 25 jaar.

 

Hoe de overliggende periode zou moeten worden overbrugd, is ons nog niet duidelijk. Men zou heel grof in 2017 weer kunnen beginnen met het 'toelaten' van nieuwe oldtimers, of het jaarlijks steeds een beetje kunnen vertragen om de regeling steeds een jaartje op te rekken tot deze op 30 jaar staat.

 

Zodra er meer van het voorstel (waarover dus ook donderdag gestemd wordt) inhoudelijk bekend wordt, melden we dat.

 

Bron: Nu.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit komt van een ander forum.

 

 

Onderstaand amendement is gisteren aangenomen; het ziet er goed uit voor de '87-ers! Ik moet er wel meteen bijzeggen dat ik geen diepgravend onderzoek heb gedaan naar het wetsvoorstel zelf en de andere amendementen, dus pin me er niet op vast.

 

 

 

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 2011-2012

33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en

motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige

andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

 

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

 

Ontvangen 15 november 2011

 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XX komt te luiden:

ARTIKEL XX

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A. De artikelen 28, 49 en 68 vervallen.

B. Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, en

die, voor zover het vrachtauto’s of autobussen betreft, niet bedrijfsmatig

worden gebruikt;.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

3. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt voor

personenauto´s die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren, niet voor

het gedeelte van de belasting dat wordt geheven ingevolge artikel 23, tweede of

derde lid. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing voor

bestelauto´s, andere dan bestelauto´s als bedoeld in de artikelen 24a of 24b, die

op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren.

4. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt, met

inachtneming van het derde lid, mede verleend voor motorrijtuigen die niet

voldoen aan de voorwaarde dat zij ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in

gebruik zijn genomen, indien het motorrijtuig:

a. op 31 december 2011 ten minste 25 jaar oud was;

b. in 1987 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste

ingebruikneming ten minste 26 jaar geleden is;

c. in 1988 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste

ingebruikneming ten minste 27 jaar geleden is;

d. in 1989 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste

ingebruikneming ten minste 28 jaar geleden is; dan wel

e. in 1990 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste

ingebruikneming ten minste 29 jaar geleden is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hier nog even in het kort:

 

In gebruik name tot en met 1986 blijft na 25 jaar volledig belastingvrij

 

een 87-er wordt na 26 jaar belastingvrij

een 88-er wordt na 27 jaar belastingvrij

een 89-er wordt na 28 jaar belastingvrij

een 90-er wordt na 29 jaar belastingvrij

na 1990 belastingvrijstelling vanaf 30 jaar

 

Auto's op LPG gaan vanaf bouwjaar 1987 dus wel een deel van de belasting betalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×