Jump to content

Registration Terms

De registratie op het BMW United forum is gratis. Om het forum interessant, vernieuwend, gezellig en werkbaar te houden, gelden hier een aantal regels. Door in te loggen op dit forum, ga je automatisch akkoord met de gestelde forumregels. Iedere gebruiker wordt geacht deze regels te kennen en zich er aan te houden. Wij respecteren hier elkaar en elkaars eigendommen.

 

ALGEMEEN

 

1. Behandel elkaar met respect

1.1. Dit forum is voor mensen die de hobby BMW 5, X5, 6, X6, 7 en 8 met elkaar delen. Je kunt hier discussiëren, informatie delen en lezen over BMW 5, X5, 6, X6, 7 en 8 gerelateerde onderwerpen. Behandel iedereen met respect.

1.2. Iedereen is welkom op dit forum, wat voor type auto je ook hebt. Wij, als BMW United, focussen ons echter op BMW 5, X5, 6, X6, 7 en 8 series.

1.3. Het beledigen van personen wordt niet getolereerd. Dit geldt tevens voor schelden, racisme en vijandigheid jegens anderen.

1.4. Wil je iemand iets persoonlijks meedelen dan kan dat via het ingebouwde systeem voor Persoonlijk Berichten (PM). Wordt iemand echter beledigd of dergelijke via PM dan kan men zich wenden tot één van de moderators.

1.5. Het is niet toegestaan om leden op enige wijze te benaderen voor commerciële doeleinden en/of concurrerende websites.

1.6. Ben je het oneens met een actie van een moderator, benader de desbetreffende moderator hierover. Ga niet publiekelijk klagen of klagen bij andere moderatoren.

 

2. Inloggen

2.1. Inloggen als verborgen gebruiker is verboden.

2.2. Het is niet toegestaan om je aanmeldgegevens (wachtwoord in combinatie met gebruikersnaam) te delen met derden.

 

VOORSTELLEN

 

3. Jezelf Voorstellen

3.1. Voorstellen kun je doen via je Profiel. Daar vind je de optie 'Wijzig de "Over Mij" pagina'. Hier kan je alles kwijt over jezelf.

3.2. Het is verplicht om jezelf voor te stellen alvorens je vragen gaat stellen en berichten plaatsen. Zorg ervoor dat je jezelf duidelijk voorstelt. Graag zien we de volgende gegevens in je voorstelbericht: Naam en type auto.

3.3. Het is verplicht om jezelf naar waarheid voor te stellen.

 

BERICHTEN PLAATSEN

 

4. Ongewenste berichten

4.1. Berichten die enige vorm van bedreiging, haatdragendheid, discriminatie, bekeringsdrang en/of obsceniteit dragen, worden verwijderd.

4.2. Het plaatsen van dubbele berichten met hetzelfde onderwerp of inhoud is niet toegestaan.

4.3. Onderbreek discussie niet met eigen problemen. Maak een nieuw onderwerp aan.

4.4. Kicks van oude topics worden niet op prijs gesteld. Met 'kicks' wordt bedoeld: oude onderwerpen ophalen om opnieuw aandacht te vragen.

 

5. Blijf on-topic

5.1. Blijf on-topic om discussies niet te onderbreken. Wil je off-topic dan kan je in het daarvoor bestemde 'off-topic' forum 'koffiehoek' terecht. Met 'off-topic' berichten bedoelen we berichten die niet over het 'hoofdonderwerp' (de titel) gaan.

 

6. Seksueel getint materiaal

6.1. Het is niet toegestaan om pornografisch materiaal, verwijzingen naar pornografisch materiaal en/of andere explicite sites te plaatsen. Personen die zich hieraan schuldig maken, worden gewaarschuwd. Geeft men geen gehoor aan de waarschuwing dan kan een permanente verwijdering plaatsvinden.

 

7. Reclame/banners/verkoop

7.1. Berichten met reclameboodschappen worden verwijderd tenzij de verwijzing naar de boodschap een verheldering oplevert ten aanzien van het onderwerp van discussie.

7.2. Het is niet toegestaan om soortgelijke websites van BMW United te vermelden in avatars, onderschriften en/of profielen.

7.3. Het is niet toegestaan om niet-BMW gerelateerde producten aan te bieden.

 

8. Titels

8.1. Geef een duidelijke, logische en leesbare titel wanneer je een nieuw onderwerp start. Titels als 'lees dit', 'moet je nu eens kijken' en dergelijke zeggen weinig over de inhoud en zijn dus onduidelijk. Zorg dat de titel op de juiste manier is opgesteld en is voorzien van hoofdletters en leestekens. Gebruik echter geen onnodige hoofdletters om het zogenoemde schreeuwen te voorkomen.

Verder is het gebruik van type-tags een vereiste wanneer toepasbaar. Op deze wijze is het duidelijk om welk type 5, 6, 7 of 8-serie het gaat.

- De volgende 5-serie type-tags zijn beschikbaar [1500] - [1800] - [2000] - [E12] - [E28] - [E34] - [E39] - [E60] - [E61] - [F07] - [F10].

- De volgende X5-serie type-tag is beschikbaar [E53] - [E70].

- De volgende 6-serie type-tags zijn beschikbaar [2000CS] - [E9] - [E24] - [E63] - [E64] - [F12].

- De volgende X6-serie type-tag is beschikbaar [E71].

- De volgende 7-serie type-tags zijn beschikbaar [E3] - [E23] - [E32] - [E38] - [E65] - [E66] - [F01] - [F02].

- De volgende 8-serie type-tag is beschikbaar [E31].

Voorbeeld gebruik type-tags: Je hebt een BMW 5 uit 1999 met een kapotte voorruit. Dan maak je een onderwerp aan met de titel: [E39] Kapotte voorruit.

 

9. Hoofdletters en leestekens

9.1. Maak gebruik van hoofdletters en leestekens ter bevordering van de leesbaarheid. Het niet gebruiken van hoofdletters en leestekens wordt als storend ervaren.

 

10. Quotes

10.1. Probeer het quoten van teksten te beperken. Het quoten van lange stukken tekst is niet bevorderlijk voor discussies.

10.2. Het herhaaldelijk quoten van foto's is niet toegestaan.

 

11. Smiley's

11.1. Maak gebruik van smiley's om je bericht meer kracht bij te zetten. Dit bevordert het leesplezier van andere forumgebuikers.

11.2. Berichten met alleen smiley's worden niet op prijs gesteld.

 

12. Auteursrechten

12.1. Alle berichten en informatie die op BMW United geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van BMW United of van de auteur van het betreffend bericht.

12.2. Zonder toestemming mag niets van BMW United worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.

 

13. Taalgebruik

13.1. De voertaal voor het forum is Nederlands. (ABN)

13.2. GA NIET SCHREEUWEN! Een tekst dat uit hoofdletters bestaat wordt over het algemeen opgevat als schreeuwen. Schreeuwen wordt niet gewaardeerd. Zorg er voor dat je Caps-Lock uitstaat.

 

PROFIEL, AVATARS EN ONDERSCHRIFT

 

14. Avatars en onderschriften

14.1. Avatars mogen geen schokkende, pornografische, erotische, opruiende afbeeldingen en/of teksten bevatten.

14.2. Avatars mogen maximaal 120 x 120 pixels groot zijn met een maximale bestandsgrootte van 50KB/51.200 Bytes.

14.3. Avatars mogen niet het officiële BMW-United-logo of onderdelen daarvan bevatten in verband met copyright.

14.4. In onderschriften en avatars mogen geen bewegende beelden worden gebruikt. De maximale afmeting is 675 pixels breed en 150 pixels hoog.

14.5. In onderschriften zijn scripts en referrals niet toegestaan.

 

15. Profiel

15.1. Het is verplicht je profiel naar waarheid in te vullen.

 

ILLEGALE HANDEL

 

16. Illegale handel drijven

16.1 Het is niet toegestaan om illegale handel via het BMW United te drijven. Dit betekent niet bespreken, aanbieden en/of adviseren. Onder illegale handel wordt verstaan: illegaal verkregen goederen, onderdelen, muziek, dvd's, cd's, films, software en dergelijke.

 

MEETINGS

17. Meetings bezoeken

17.1. Iedereen is vrij een meeting te organiseren. De verantwoordelijkheid voor de meeting is voor de desbetreffende organisator. Het BMW United kan nimmer worden aangesproken over meetings georganiseerd door derden.

17.2. Indien aanmelden voor een meeting verplicht is dan ben je verplicht om te komen. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid te komen dan is afmelden verplicht.

17.3. Indien er kosten zijn verbonden aan een meeting dan is het verplicht deze te voldoen indien je bent aangemeld. In goed overleg met de organisatie van een meeting kan hier van afgeweken worden.

17.4. Het is verplicht om tijdens meetings fatsoenlijk gedrag te vertonen.

17.5. Het nuttigen van alcohol en/of drugs is tijdens een meeting verboden. Wanneer er een uitzondering is dan zal de organisatie van een meeting dit kenbaar maken.

 

ARBITRAGE

18. Arbitrage

18.1. In alle gevallen waarin deze forumregels geen uitsluitsel bieden, hebben de moderatoren/beheerders ten alle tijde het laatste woord. De moderatoren/beheerders zijn:

- Clint

- KawaBmw7

- Dzmnd

- Alain

 

19. Ongeregeldheden melden

19.1. Mocht het voorkomen dat de forumregels niet worden nageleefd of je vindt een bericht aanstootgevend, meld dit dan bij één van de moderatoren. Dit kan met behulp van de knop 'rapporteer'.

 

20. Waarschuwingen en permanente verwijderingen (BAN)

20.1. Personen die een waarschuwing van een moderator/administrator krijgen en hier geen gehoor aan geven, kunnen permanent verwijderd worden.

 

21. Toegang weigeren

21.1. De beheerders behouden zich het recht voor om mensen zonder opgave van reden de toegang tot het forum te weigeren en om te allen tijde berichten aan te passen of te verwijderen.

 

22. Aanpassen/verwijderen van berichten

22.1. Het ongevraagd aanpassen/verwijderen van berichten is een bevoegdheid van de moderators en administrators. Ter beoordeling van de moderators/administrators kunnen berichten die niet ter zake dienend zijn zonder verdere berichtgeving worden verwijderd.

 

PRIVACY

 

23. Bescherming van de privacy

23.1. Het is niet toegestaan privacy-gevoelige informatie van derden te plaatsen of te delen. Je kan hierbij denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, internetadressen en dergelijke.

23.2. De beheerders van dit forum zullen niet meewerken aan verzoeken die de privacy van geregistreerde gebruikers schenden. Hier kan slechts van worden afgeweken wanneer een dergelijk verzoek een wettelijke grondslag heeft.

 

OVERIGE

 

24. Overige reglementen

24.1. Gebruikers die BMW United op enige wijze schade toebrengen, worden direct verwijderd.

24.2. Aanwijzingen van een BMW United moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum of chat gevoerd. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing.

24.3. Alle gebruikers werken mee op vrijwillige basis. Je kan dus niets eisen maar wel krijgen.

24.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Bijvoorbeeld: Wanneer iemand anders aan je computer zit en berichten plaatst, die in strijd zijn met de voorwaarden dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Uitvluchten als: "Mijn broertje zat op mijn computer" zullen geen excuus zijn.

24.5. BMW United behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het inloggen op BMW United.

24.6. Moderators/administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen/bannen.

 

Heb je naar aanleiding van de forumregels vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met één van de moderatoren. Verder wensen wij je veel plezier op het forum!

 

Groet,

 

BMW United